Tietosuojaseloste: Asiakas- ja markkinointirekisteri

Päivitetty 29.1.2024

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen informointiasiakirja Typing Master Finland Oy:n asiakkaille (NäppisTaiturin kuluttajakäyttäjät), markkinointirekisterissämme oleville henkilöille sekä NäppisTaituri.fi verkkosivuston käyttäjille.

Kuka tietojasi käsittelee?

Yritys
Typing Master Finland Oy (1543684-3)
SPACES / Mannerheiminaukio 1 A                                               
00100 Helsinki

Yhteyshenkilö
Hannu Sehm
[email protected]
(09) 8240 8350

Keiden tietoja käsittelemme

Asiakkaat
Potentiaaliset asiakkaat
Verkkosivujen käyttäjät

Miksi käsittelemme tietojasi

Asiakassuhteen hoitaminen
Markkinointi

Mistä saamme tiedot

Henkilöltä itseltään

Verkkosivustomme käyttäjistä meille tallentuu lokitiedot

Tiedot, joita käsittelemme

Nimi
Sähköposti
Puhelinnumero
Organisaatio
Työtehtävä/rooli
Tilaustiedot
Käyttäjätunnus ja salasana
Suoramarkkinointilupa
IP-osoite

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi

Käsittelemme tietojasi niin kauan kuin olet asiakkaanamme.

Markkinointitarkoituksiin lähtökohtaisesti kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen poistamme tiedot.

Kuka muu käsittelee tietojasi

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, mutta omat palveluntarjoajamme voivat tarvittaessa käsitellä tietoja. Täältä löydät erittelyn käyttämistämme palveluntarjoajista.

Kuinka suojaamme tietosi

Suojaamme internetyhteyden (https)
Käytämme palomuuria
Salaamme tietoja (kryptaus)
Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat
Sitoutamme henkilökunnan salassapitosopimuksilla

Evästeet

Sivustollamme käytetään evästeitä.

Voit kieltää evästeiden käytön koska tahansa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

NäppisTaiturin kuluttajakäyttäjät
Käsittelyn tarkoitus: Palvelun tuottaminen, laskutus, maksujen perintä, markkinointi, asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, tuotteiden ja palvelujen kehittäminen sekä tilastolliset tarkoitukset.
Käsittelyperuste: Suostumus

Yhteyshenkilöt (asiakasyritykset)
Käsittelyn tarkoitus: Asiakaspalvelu sekä asiakkuuksien ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvien suhteiden hoitaminen ja analysointi, liiketoiminnan kehittäminen ja suunnitteleminen, asiakasviestintä ja markkinointi.
Käsittelyperuste: Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivuston käyttäjät
Käsittelyn tarkoitus: Liiketoiminnan kehittäminen ja analysointi sekä markkinointi.
Käsittelyperuste: Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Käsittelyn kesto

Lopetamme tietojen aktiivisen käsittelyn, kun se asiakassuhde, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja päättyy. Joitain tietoja meillä saattaa säilyä tämän jälkeenkin (esim. kirjanpitoon liittyen), mutta lopetamme kaiken asiakkuuksiin liittyvien tietojen säilyttämisen viimeistään 6 v. kuluttua asiakassuhteen päättymisestä. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

Markkinointitarkoituksiin henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen poistamme tiedot.

Henkilötiedot

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

Tieto NäppisTaiturin kuluttajakäyttäjä Asiakas ja potentiaalinen asiakas Verkkosivuston käyttäjä Käyttötarkoitus
Nimi X X * Yksilöinti /yhteydenpito
Puhelinnumero X X * Yhteydenpito
Sähköpostiosoite X X * Yhteydenpito / Markkinointi
IP-osoite X X Asiakassuhteen hoitaminen /
markkinoinnin kohdentaminen
Tilaustiedot (jos asiakas) X X Asiakassuhteen hoitaminen
Suoramarkkinointilupa /-kielto X Markkinoinnin kohdentaminen
Käyttäjätunnus ja salasana X Kirjautumisen hallinta
Organisaatio X X * Asiakassuhteen hoitaminen / markkinoinnin kohdentaminen
Työtehtävät / rooli X X Asiakassuhteen hoitaminen /
markkinoinnin kohdentaminen

* Jos täytät yhteydenottolomakkeen. Jos vain selailet sivujamme, meille jää ainoastaan IP-osoitteesi, joka tallentuu automaattisesti.

Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: [email protected]

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Sinulla on oikeus tarkistaa tiedot, joita sinusta käsittelemme. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti (emme ole esimerkiksi huolehtineet riittävästä tietoturvasta) tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi. Jos vastustat tietojesi käsittelyä, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn (säilytystä lukuunottamatta) kunnes saamme käsittelyn lainmukaisuuden selvitettyä.

Suoramarkkinointikielto
Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Hankimme verkkomainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa henkilötietojasi eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin. Katso tarkemmin kohta evästeet.

Poisto-oikeus
Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ( ohjeet valituksen tekemiseen).

Säännönmukaiset tiedonlähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen ja kirjautumisen, tuotetilauksen, tarjouspyynnön, koekäyttöpyynnön sekä kilpailuihin ja asiakaskyselyihin osallistumisen yhteydessä sekä saman työyhteisön toisilta henkilöltä.

Tietojen luovutukset

Henkilötietojasi käsittelee lisäksemme muutama muukin taho (henkilötietojen käsittelijä). Olemme varmistaneet, että kaikki henkilötietojasi käsittelevät tahot noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Palveluntarjoajamme:

  • Infrastruktuuri: Velia, Microsoft Azure, Google, Cloudflare, AWS
  • Järjestelmänhallinta: GoToAdmins
  • Asiakkuudenhallinta ja viestintä: Zoho, Postmark, Proposify, Twilio, Activecampaign, Pandadoc
  • Maksunvälitys ja laskutus: ShareIt, Fastspring, Microsoft, TietoAkseli, Accountor
  • Integraatiot: Zapier, Cazoomi

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Käyttämämme palveluntarjoajat saattavat siirtää tietoja EU- / ETA-alueen ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki EU- / ETA-alueen ulkopuolisiin maihin henkilötietoja siirtävät tahot noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Kanada
Proposify on kanadalainen yritys. EU:n komissio on todennut Kanadan maaksi, jossa taataan riittävä tietosuojan taso. Täältä löydät tiedon maista, joiden EU:n komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason.

Yhdysvallat - Privacy Shield
Yhdysvaltalaiset palveluntarjoajamme ActiveCampaign, Twilio, Google, Pandadoc ja Zapier ovat sertifioituneet ja sitoutuneet noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltain välisen Trans-Atlantic Data Privacy Framework -puitejärjestelyyssä määriteltyjä suojatoimia. Siirrämme tietoja Yhdysvaltoihin tietosuojan riittävyyspäätökseen pohjautuvan tietosuojakehyksen (DPF) perusteella. Yhdysvaltalaisen palveluntarjoajamme Postmark kanssa olemme tehneet EU:n vakiolaukkeiden (46 artikla) mukaisen tietojenkäsittelyä koskevan sopimuksen. Näillä toimenpiteillä olemme varmistaneet eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittelyn Yhdysvalloissa.

Intia
Zoho säilyttää tietojasi EU:ssa sijaitsevilla palvelimilla, eikä niitä siirretä EU- / ETA-alueen ulkopuolelle. Zohon työntekijöillä EU- / ETA- alueen ulkopuolella saattaa yksittäistapauksessa olla pääsy tietoihisi palvelun välttämätöntä ylläpitoa ja kehittämistä varten. Olemme varmistaneet, että Zoho on sitoutunut tietojesi tietoturvalliseen käsittelyyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Olemme suojanneet tietosi mm. seuraavin menetelmin:

  • Tietojasi ei pääse tarkastelemaan kukaan, jolle se ei ole hänen työtehtäviensä puolesta välttämätöntä. Tietoihin pääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Henkilökuntamme ja palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet tietojesi salassapitoon.
  • Salaamme tiedonsiirtoyhteydet.
  • Säilytämme tietoja palvelimilla, jotka on suojattu vahvasti sekä teknisiltä että fyysisiltä tunkeutumisyrityksiltä, sekä myös luonnonkatastrofeja vastaan.
  • Tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti.

Evästeet

Käyttäessäsi nettisivujamme selaimesi tallettaa evästeen, joka on pieni tekstitiedosto. Evästeet tunnistavat laitteesi verkkosivulla ja niiden avulla on mahdollista muistaa aikaisemmat vierailusi käyttökokemuksen parantamiseksi. Useimmat verkkosivut, mukaan lukien meidän, käyttävät evästeitä.

Sinua ei voida tunnistaa pelkästään evästeiden perusteella, mutta yhdessä muiden tietojen kanssa ne voidaan yhdistää sinuun. Tällaisissa tapauksissa evästeitä voidaan pitää henkilötietoina. Emme kuitenkaan pyri tunnistamaan sinua evästeiden avulla.

Miksi käytämme evästeitä?
Käytämme evästeitä:
      - verkkosivujen käyttökokemuksen parantamiseen
      - henkilökohtaisten asetustesi muistamiseen
      - olennaisen sisällön ja tiedon tarjoamiseen
      - verkkosivujen turvallisuuden varmistamiseen ja
      - tilastotietojen keräämiseen verkkosivujemme käytöstä

Mitä evästeitä käytämme?
Käytämme seuraavia evästeitä verkkosivuillamme:

Toiminnalliset evästeet
Toiminnalliset evästeet ovat välttämättömiä verkkosivujen ja sen ominaisuuksien käyttämiseen. Evästeitä käytetään esimerkiksi kirjautumistietojen ja kieliasetusten muistamiseksi. Toiminnallisia evästeitä voidaan käyttää myös verkkosivujen personointiin.

Käyttäytymistä mittaavat evästeet
Nämä evästeet keräävät anonyymia tilastotietoa siitä, kuinka ihmiset käyttävät verkkosivua. Ne voivat esimerkiksi auttaa meitä ymmärtämään, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivujamme ja mitkä ovat verkkosivumme suosituimmat osat.

Muut kolmannen osapuolen evästeet
Voimme käyttää myös mm. sosiaalisen median evästeitä verkkosivuillamme. Nämä kolmansien osapuolten evästeiden toiminta ja tietosuojakäytännöt on kuvattu kunkin toimijan verkkosivuilla.

Miten kauan evästeitä säilytetään laitteellani?
Laitteellasi olevien evästeiden säilytysaika jaetaan kahteen ryhmään.

Istuntokohtaiset evästeet
Yleensä istuntokohtaisia evästeitä käytetään väliaikaisesti selausistunnon kannalta olennaisten asetusten muistamiseksi. Nämä evästeet asetetaan yhdelle istunnolle kerrallaan ja niitä säilytetään siihen saakka, kunnes selain suljetaan. Istuntokohtaiset evästeet eivät tallennu laitteeseesi.

Pysyvät evästeet
Pysyviä evästeitä käytetään käyttäjän tunnistamiseen istuntojen välillä. Esimerkiksi kielivalinnat tai muut asetukset voidaan näin pitää samoina eri istuntojen välillä. Pysyviä evästeitä säilytetään laitteellasi selausistuntojen välillä, kunnes poistat ne tai määritelty säilytysaika päättyy. Pysyvät evästetiedot säilyvät laitteellasi enintään 2 vuotta.

Mitä vaihtoehtoja minulla on laitteeni evästeiden hallintaan?
Voit hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön selainasetuksistasi. Siellä voit myös halutessasi tyhjentää evästehistoriasi. Selaimet yleensä mahdollistavat eri tapoja evästeiden käytön estämiseksi ja evästehistorian hallinnoimiseksi. Löydät evästeisiin liittyvät hallinta-asetukset tyypillisesti käyttämäsi verkkosivun ”Vaihtoehdot”, ”Työkalut” tai ”Suosikit” valikoista.

Hyväksymällä evästeet saat parhaan käyttökokemuksen verkkosivuillamme. Mikäli kiellät evästeiden käytön, eräät sivujen ominaisuudet eivät välttämättä toimi laitteellasi tai et välttämättä pääse kaikille sivuille. Tämän vuoksi suosittelemme hyväksymään evästeiden käytön.

Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta saa Your Online Choices –sivustolta.